Logo Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen
www.familie-lampe.nl

Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen

Familieberichten

De familieberichten

 

Mocht u aanvullingen/correcties hebben, dan vernemen we dat graag.

 

Een exemplaar van een geboorte- , trouw- of rouwkaart is voor onze Stichting een onmisbaar item in het persoonsarchief. Een scan gehecht aan een e-mail is ook prima.

 

Plaatsing van geboorte- , trouw- of rouwkaarten op deze website doen wij na uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor en pas vanaf de datum die u hebt aangegeven. Dergelijke kaarten zullen wij ontdoen van eventuele daarop voorkomende privé adresgegevens, telefoonnummers en dergelijke.

 

Af en toe krijgen we een verzoek van personen die Lampe als achternaam hebben en willen weten wat hun plaats is in onze genealogie. Het wordt moeilijk zoeken als alleen de roepnamen bekend zijn en niet de officiële voornamen van de voorvaderen, hun geboorte- en sterftedata en de namen van degenen waarmee ze getrouwd zijn geweest. Ik heet Piet, mijn vader Fred en mijn opa Willem is te beperkt, zeker omdat deze namen in onze genealogie niet gebruikelijk zijn. Er zijn ook Lampe's in Nederland en (voormalige) overzeese gebiedsdelen afkomstig van Franse hugenoten. Dat zijn bepaaldelijk geen roomskatholieke families en zijn over het algemeen niet werkzaam geweest in de textielretailbranche.