Logo Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen
www.familie-lampe.nl

Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen

01 Van het bestuur

Oud bestuur St Jac Lampe
Het oude bestuur, zittend van links rechts: Leo, Libertine, Helen en Mary; staand: Petra.

Mary Lampe VIII.70 heeft ons op 25 juni 2004 mede­gedeeld dat zij per 1 januari 2005 uit het bestuur wil terug­treden. Zij heeft zich sinds 1990 voor de stichting ingezet als secretaris/­penningmeester. Heel veel tijd heeft zij besteed aan het Registratie­boek en de redactie en vormgeving van Lampe Belicht. Wij zullen haar node missen en wij danken haar hierbij namens alle familieleden voor haar grote inzet en alle tijd die ze aan onze stichting heeft gegeven. Op gepaste wijze zullen wij van haar afscheid nemen.

 

We waren zo blij dat Libertine Van den Berg - Lampe IX.98 bereid was de secretariaatswerkzaamheden van Mary over te nemen. Maar helaas moet zij hiervan afzien wegens gezond­heids­redenen. Daarbij heeft ook nog eens in de bestuurs­vergadering van oktober j.l. Petra Rijkers – Lampe IX.50 gemeld dat zij haar bestuurstaak niet langer meer kan verenigen met haar gezin en werk. Onze dank gaat uiteraard ook uit naar Libertine en Petra.

 

Bovenstaande betekent evenwel dat het bestuur nu is gedeci­meerd naar twee personen. Dat is te weinig. Teneinde het voortbestaan van onze stichting niet in gevaar te brengen, doen wij een dringend beroep op familieleden om ons bestuur te versterken. Wij zoek op korte termijn een nieuwe secretaris, die taken op zich neemt als correspondentievoering en het notuleren van de bestuursvergaderingen (2 x per jaar). 

 

Het bestuur heeft inmiddels besloten te volstaan met drie personen in het bestuur: de voorzitter in de persoon van Helen Lampe VIII.29, de te zoeken nieuwe secretaris en een penningmeester tevens data­beheerder in de persoon van Leo Lampe VIII.131.

 

Verder willen we als bestuur meer gaan werken met groepen familieleden die op projectbasis ingezet willen worden op het gebied van het genealogisch onder­zoek, de meer IT-gerela­teerde zaken en activiteiten zoals het organiseren van een reünie.

 

Door het bestuur wordt het uiteraard bijzonder op prijs gesteld als personen zich voor deze projectwerkzaamheden nu al spontaan aanmelden. Laten vooral de ouderen in onze familie beseffen dat het voor iedere generatie belangrijk blijft dat de Lampe genealogie compleet blijft en dat de gegevens­verwerking wordt voortgezet. Uw kinderen of kleinkinderen moeten enthousiast gemaakt kunnen worden. Wij vragen u om familie­leden aan te bevelen, waarna wij hen kunnen benaderen.