Logo Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen
www.familie-lampe.nl

Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen

04 Lampe Technical Textiles BV in Sneek

  • Lampe Technical Textiles BV

(door: Leo Lampe)

 

Vanaf de A-7, de rijksweg van Bolsward naar Sneek, bij de kruising naar het industrieterrein De Hemmen staat in Sneek – bakermat van de Hollandse Lampe-takken -,  het nieuwe bedrijfspand van Lampe Technical Textiles BV, de rechtsopvolger van de firma B.Henr.Lampe die door zijn naamgever Bernard Heinrich Lampe (V.58) in 1875 werd opgericht. Onafgebroken hebben daar nu 4 generaties Lampe gewerkt en de 5e generatie staat te trappelen.

 

Ik fotografeer directeur Quintus Johannes Lampe ( VIII.137) in de vergaderkamer met aan de wand de portretten van zijn voorvaderen. Het uitzicht over het Friese weiland is schitterend.

 

Wat is het nieuws omtrent dit bedrijf dat vermeldens­waard is voor “Lampe Belicht”? vroeg ik aan Quintus.

 

  • Quintus Lampe VIII.137

Hij zegt: “De sinds 2000 ingezette groei­strategie laat nu duidelijke resul­taten zien. Lampe heeft het oude beleid omgeturnd. We spreken nu echt met de klant over een totaalpakket op het gebied van filtratie- en separatietextiel. Hiervoor zijn we strategische samenwerking met andere fabrikanten aangegaan en is een open verkooppolitiek ingezet. Klanten komen nu ook vaak bij ons kijken.”

 

Familiebedrijf

Is je bedrijf – nu je enig directeur en 100% aandeelhouder bent  geworden -, eigenlijk nog wel een familiebedrijf?


“Ja en nee”, zegt Quintus, “strikt genomen is een familiebedrijf een situatie waarin meerdere telgen uit één geslacht een doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen, maar gezien de tradities voel ik mij absoluut in een familiebedrijf werken. Uiteraard leeft en kijkt de hele familie mee hoe ik het ervan afbreng. En misschien nog wel meer na de uitkoop op 1-6-2005 van mijn broer Maarten Nicolaas Lampe (VIII.132). Maarten vond het na 30 jaar wel genoeg en vond ook dat ik het verder uitstekend alleen af kan.”

 

Loopbaan

“Quintus, je bent in je loopbaan nogal eens van baan gewisseld, klopt dat?


“Ja, ik heb na mijn HTS-bedrijfskunde in Leeuwarden achter­een­volgens 5 jaar bij Philips in Huizen (interne organisatie-advisering), 2 jaar bij Stork in Amersfoort (produktiemanager), 3 jaar bij Interom in Zeist (logistieke advisering) en 4 jaar als manager bij Interlin in Nijkerk (industriële wasserij) gewerkt. Een lange en leerzame weg.”

 

“Wat is je mening, Quintus, over de continuïteit van dit familiebedrijf? Hebben andere Lampe’s nog een kans?”

 

 “Natuurlijk, alleen dat is geen doel op zich, je moet als Lampe in dit bedrijf meteen goed zijn en beter zijn dan de andere sollicitanten. Ik sta daar zeer open voor. Mijn neef Joris (IX.78) begint binnenkort met de implementatie van een nieuw informatiesysteem, het vernieuwen van de websites www.lampe.nl en www.eurofelt.nl, het verbeteren van de interne –en externe communicatiesystemen en het voor­bereiden van vakbeurzen. Hij krijgt de gecombineerde functies van directie­secretaris en marketingassistent.”

 

Viltfabriek

“In de familie staat dit bedrijf bekend als de viltfabriek”.


“Ja”, zegt Quintus, “ vilt is nog steeds een belangrijke grondstof voor ons. Met de afdeling viltproducten zijn we sinds kort onder de naam Eurofelt actief en je snapt wel dat we vandaag de dag veel meer doen dan het maken van knielkussentjes voor de RK-kerken, schoolbordwissers en prikvilten.”

 

“In zijn algemeen­heid kun je zeggen dat Lampe zich bezighoudt met het handelen in en het verwerken van technische textiel voor de industrie, maar ook non-industrials, zoals medische textiel en agro-textiel. Maar de hoofdzaak blijft dat wij met onze producten aanwezig zijn overal waar lucht, stof of vloeistoffen gefilterd of gescheiden moeten worden .”

 

  • Lampe Technical Textiles BV