Logo Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen
www.familie-lampe.nl

Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen

09 Jaarrekening 2005, 2006 en 2007

In euro's 2005 2006 2007
       
Inkomsten      
Donaties 510,00 2.655,00 285,00
       
Uitgaven      
Rente 45,00 44,00 66,00
Lidmaatschappen 34,00    
Lampe Belicht 237,00 527,00 146,00
Diverse kosten 138,00   22,00
  -------------- -------------- --------------
Resultaat 56,00 2.084,00 51,00

Toelichting

Eind 2005 is voor het laatst donateurs per brief verzocht hun goede gaven aan onze stichting over te maken. Die donaties zijn in het jaar 2006 binnengekomen.

 

Het bestuur zal in 2008 kosten gaan maken voor de verbouwing van de website.

 

Het bestuur heeft be­slo­ten geen aparte “donatie-brieven” te versturen, maar wél de lezers van deze aflevering van “Lampe Belicht” te ver­zoeken weer een donatie te doen. De hoogte van die donatie 2008 laten wij geheel over aan uw vrijgevigheid.