Logo Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen
www.familie-lampe.nl

Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen

01 Van het bestuur

De jaren 2006 en 2007 zijn voor u als lezer van “Lampe Belicht” rustige jaren geweest. In die jaren zijn geen afleveringen ver­sche­nen. Deze aflevering is het jaarlijkse contact dat we be­loofd hebben in onze brief van oktober 2007. Nog dank voor alle bemoedigende reacties.

 

Wij zijn bezig om de familie­berichten en de arti­kelen van “Lampe Belicht” op de website te zetten. Via de web­site gaat alles sneller en goedkoper, maar vooral: de informatie bereikt een veel grotere doelgroep. Dus heeft u nieuwe familie­berich­ten of interessante verhalen uit de familie? stuur die dan naar het secretariaat, alvast via de e-mail. Genealogie bedrijven is méér dan het noteren van data van geboorte, overlijden en huwelijk. Een middel is het interview, maak daar gebruik van! In deze “Lampe belicht” treft u een paar voorbeelden aan.

 

In november 2007 zijn wij erin geslaagd het bestuur weer op de volle sterkte van het aantal van vijf te krijgen. De samenstelling en de persoonlijke gegevens van het bestuur vindt u op de omslag.

 

Het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze secretaris Frans Lampe (VIII.151). Hij voelde zich gedwongen door drukke werkzaamheden zijn taken neer te leggen en over te dragen aan Joris Lampe (X.1). Joris is de eerste telg uit de 10e generatie, 35 jaar, woonachtig in Zeist, bedrijfskundig ingenieur, getrouwd met Hester Koolhaas, zij hebben twee zonen Lukas en Quinten. Joris wil vooral zorgen voor het in stand houden van wat zijn voorgangers in het be­stuur van onze stichting hebben opgebouwd. Op een moder­ne manier, zodat vooral de jongeren in de familie zich voor de genealogie gaan interesseren.

 

Tevens is toegetreden tot ons bestuur Stephan Lampe (IX.41). Stephan is 38 jaar, woonachtig in Tilburg, getrouwd met Brigitte de Leeuw en zij hebben twee kinderen: Thijs en Minke. Ste­phan is zelfstandig ondernemer in de ICT-branche en beheert al een tijdje onze website www.familie-lampe.nl Hij vindt het een interessante uitdaging om van onze website één van de meest informatieve te maken op genealogisch gebied.

 

Vanaf het jaar 2008 worden “Lampe-bedrijven” uitgenodigd hun advertentie op de website te zetten. Iedere Lampe die reclame wil maken voor zijn of haar professionele bezigheden kan ad­ver­­­tentieruimte kopen. Heeft u belangstelling, dan wordt u ver­zocht daartoe contact op te nemen met de penning­meester. Wij hebben deze inkomsten nodig omdat de verbouwing en het onder­houd van de website immers geld kost.  De inkomsten uit advertenties is slechts één van onze bronnen. Gaarne blijven wij van u uw donaties ontvangen. De hoogte van uw bijdrage laten we geheel over aan uw vrijgevigheid.

 

In de toekomst zullen alleen donateurs toegang hebben tot de beveiligde gedeelten van de website. Wij vragen u om uw e-mail adres in onze administratie te zetten. Vermeld daarbij uw volledige voornamen, achter­naam, geboorte­datum en (indien bij u bekend) uw registratie­nummer. Hebben wij uw e-mail adres dan wordt u via een nieuws­brief op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de website.

 

Er wordt thans druk gewerkt om het registratieboek voor familie­leden via de website toegankelijk te maken. Het huidige losbladige systeem zal worden afgeschaft op het moment dat het systeem op de website operationeel is. Dona­teurs die dat willen kunnen nog één keer een laatste aanvulling voor hun losbladige systeem opvragen bij het secretariaat.

 

Wij hopen u een goed inzicht gegeven te hebben in het door ons te voeren beleid de komende jaren. Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

Het bestuur