Logo Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen
www.familie-lampe.nl

Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen

10 Financieel verslag over 1999

(in guldens) Inkomsten Uitgaven
     
Saldo kas 2.498,73  
     
Donaties 472,25  
Lidmaatschappen/Abonnementen   129,69
Vergaderkosten   29,25
Administratiekosten   629,71
Lampe Belicht   1.066,84
Registratieboek   548,59
Boek 4 Generaties Lampe 95,00  
Archief   112,44
Rente 79,97  
Bankkosten   119,20
Diversen   0,00
     
Totaal 7.397,95 2.635,72
     
Saldo kas   4.762,23
     
     

Hierboven treft u het financieel verslag aan van het jaar 1999. Het bestuur doet verslag van wat er met uw donatiegelden is gebeurd.

 

Zoals u ziet hebben we weer een leuk positief saldo in kas opgebouwd. Dat was echter nodig omdat we voor de Stichting behoefte hadden aan een nieuwe computer. Dat wil zeggen een computer warmee wij onder andere de mogelijkheid hebben om te kunnen e-mailen en de database in Access van onze Stichting verder te kunnen optimaliseren. Door een gelukkig toeval hebben we zo'n computer (Siemens Nixdorff Pentium II) kunnen aanschaffen voor de prijs van ƒ 1.500. Wij hopen hiermee de komende jaren vooruit te kunnen.

 

Met uw donaties hopen wij het archief van de Stichting verder te kunnen optimaliseren, dus, maak dit jaar weer gebruik van de bijgesloten acceptgirokaart voor het doen van uw vrijwillige financiële bijdrage.

 

Mary Lampe, penningmeester.