Logo Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen
www.familie-lampe.nl

Stichting Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen

04 Een jubileum

12½ jarig jubileum

12,5 jarig jubileum

Op 24 december 1990 is onze stichting “Genealogie Jacobus Lampe (1691) uit Mettingen” opgericht bij notaris Mr. J.P.F. Kooijman te Rotterdam. Op 24 juni 2003 bestaan wij dus 12,5 jaar!

 

Een jubileum om toch even bij stil te staan omdat er in de afgelopen tijd nogal wat bereikt is.

 

Enkele voorbeelden:

  • De totstandkoming van het losbladige Registratieboek, waarvan er tot op heden zo’n 120 stuks van zijn verspreid.
  • Sinds april 1992, 23 keer het blad Lampe Belicht uitgegeven.
  • Het opzetten en bijhouden van een “documentatie-center” met de meest uiteenlopende zaken, onze familie betreffend.
  • Het 2 x organiseren van een reünie en wel in 1995 en 2003.
  • Het beschikken over een vaste groep trouwe donateurs die met hun jaarlijkse bijdrage het werk mogelijk blijven maken.
  • En last but not least …. een nog net zo enthousiast bestuur als bij de start, al is de samenstelling inmiddels wel wat gewijzigd.

 

Zijn er nog wensen voor de toekomst?

Jazeker en wel de volgende:

  • In contact komen met mensen die het leuk vinden om het speurwerk naar nog onbekende familieleden voort te zetten.
  • Een permanente ruimte waar wij het z.g. “documentatie-center” kunnen onderbrengen.
  • Uitbreiding van onze vaste groep donateurs teneinde onze werkzaamheden ook in de komende 12,5 jaar voort te kunnen zetten. Het is dan zeker dat de stichting ook in 2015 nog net zo bloeiend en levend is als nu!